Детска градина
Детска градина / Thinkstock/Getty Images
Детска градина
92575
Детска градина
  • Детска градина
Прокуратурата откри нарушения в 112 общински наредби за приема в детските градини. Според държавното обвинение най-често констатираните незаконни текстове са изискването родителите да прилагат декларация, че детето им не кандидатства в друга детска градина, както и да предоставят служебна бележка, че нямат задължения към общината.

В столицата, например, несъответстваща със закона е разпоредбата за предоставянето на 0,1 точка на деца, чиито родители работят в системата на образованието. Според Мария Минчева, директор на дирекция „Образование“ към Столичната община, обаче, това предимство при класирането било незначително.

Въвеждат почасови занимания в столичните детски градини

В съобщението на Върховната административна прокуратура не се посочват общините, където са открити нарушенията. В допълнителния критерий за прием на децата в столицата присъства една от незаконосъобразните наредби - да се добавят допълнителни точки на деца, на които поне един родител е в образователната система.
 
Директорът на дирекция „Образование“ към Столичната община Мария Минчева коментира пред Дарик, че 0.1 точки са нищожни:
 
"Могат да получат родители, които работят в детски градини или в училища, но те получават с решение на Педагогическия съвет само по 0.1 точка. Това е едно много минимално предимство", според Минчева.
 
Често обаче се случва така, че малчуганите имат равен брой точки и тези 0.1 се оказват определящи за приема на детето. По думите на Минчева половината от детските градини на територията на София са гласували и са приели този критерий.

Таксите за детски ясли ще може да се плащат и онлайн
 
Въпреки че в закона за предучилищна и училищна образование, където е посочено, че всяко дете трябва да има равен достъп до качествено образование, Минчева е на мнение, че това не представлява дискриминация спрямо другите деца, които се борят за място в детските градини.
 
"За мен като педагог и експерт в областта на образованието е важно един учител, който работи в съответното училище или детска градина, да има правото да си заведе детето в съответната детска градина. Така че не мога да го приема като дискриминационен елемент и не смятам, че 0.1 точка е такова предимство. Ако Върховен административен съд реши, че това е дискриминационен елемент, Столична община ще се съобрази с това изискване", каза директорът на дирекция „Образование“.
 
Според Закона за предучилищно и училищно образование, влязъл в сила през август миналата година, условията и редът за вписване, отписване и преместване в общинските детски градини, е да се определят наредби от общинските съвети в едномесечен срок от влизане на закона в сила. Държавното обвинение обаче е констатирало, че в редица общини такава наредба не е била приета.