/ БГНЕС
За периода от 1 януари 2016 г. до 1 януари 2019 г. средната брутна работна заплата в Софийския университет "Св. Климент Охридски" се увеличи с 53% - от 1119 лв. на 1713 лв. Това каза ректорът на СУ проф. Анастас Герджиков в отчетния си доклад пред Общото събрание на висшето училище, като той е единственият кандидат, който беше издигнат за втори ректорски мандат, цитиран от БТА.

Той уточни, че през 2015 г. средната брутна работна заплата в СУ е била 1119 лв., през 2016 г. - 1163 лв., през 2017 г. - 1586 лв., а през 2018 г. средната брутна работна заплата е била 1713 лв.

Софийският университет избира ректор

Проф. Герджиков отчете, че през първия му ректорски мандат е била увеличена и основната работна заплата в СУ. "В началото на мандата ми най-ниската основна работна заплата в Софийския университет беше на асистентите, която през 2015 г. беше 600 лв., а достигна 820 лв. Основните заплати на професорите в началото на мандата ми бяха 960 лв., а сега са 1100 лв. За доцентите основните заплати се увеличиха от 840 лв. на 980 лв., а за главните асистенти - от 720 лв. на 850 лв.", допълни той.
 

БГНЕСВ резултат на повишението на субсидията за издръжка стана възможно увеличаването на трудовото възнаграждение както на преподавателите, така и на служителите в СУ, обобщи проф. Анастас Герджиков.

По отношение на материалната база на университета Герджиков коментира, че са създадени всякакви регистри, свързани с имотите учебното заведение.

На старта на новата академична година: Студентите са малко заради демографската криза!

"Един от регистрите е за необходимостите от ремонти и в него, в началото на мандата ми, изчислихме, че само за най-спешните ремонти са необходими 40 млн. лв. Най-спешните ремонти в СУ са свързани главно с покривите, защото в много сгради на Софийския университет покривите течаха и се създават проблеми, включително и в Ректората", каза ректорът на СУ.

Проф. Герджиков е единственият кандидат за ректор и неговата кандидатура за втори мандат беше издигната от Факултета по класически и нови филологии на СУ.

"Ремонтите, които извършихме, въпреки цялата допълнителна субсидия, съвсем не са за 40 млн. лв., а са за 13 млн. лв. и нещо", отчете проф. Герджиков. В сградата на Ректората има много проблеми и един от тях през всички тези години е за покрива, който всеки път струва все повече, като се говори вече за 10 млн. лв., каза ректорът. Той отчете в доклада дейността си за изминалите четири години.

"Съзнавам, че и най-спешните ремонти са три пъти повече от извършеното, а тези, които не са толкова спешни, са сигурно още два пъти по толкова. Няма как да направим всичко, защото няма толкова средства. Министерският съвет отпуска допълнителни средства за капиталови разходи само за юбилей, тази практика трябва да спре. И трябва да се увеличат капиталовите разходи за всички университети, защото това са сгради, които са публична държавна собственост", коментира проф. Герджиков. Той увери, че ще направи всичко възможно, за да се получават средства за капиталови разходи всяка година, а не един път на пет или на десет години.

Софийският университет има 18 учебни сгради, 10 студентски общежития и 3 стола, учебно-научни бази и почивни станции.
БТА