Софийският университет
Софийският университет / iStock/Getty Images
На 20 ноември Общото събрание на Софийския университет ще избере еднолични и колективни органи за управление и контрол на университета.

На старта на новата академична година: Студентите са малко заради демографската криза!

Първото заседание на Общото събрание на Софийския университет за новия мандат 2019-2023 г., което ще започне в 9.30 часа в 272-ра аудитория, ще започне с избор на комисии.

Следва избор на председател и заместник-председател на Общото събрание на Софийския университет, мандатен отчетен доклад на Ректора, отчетен доклад на Контролния съвет и приемане на отчетите за 2018 и 2019 г., отчет на Университетския обществен застъпник за 2019 г., избор на Ректор, избор на Контролен съвет, избор на Университетски обществен застъпник, избор на Академичен съвет.

Защо очакванията на хората за по-добър живот не се сбъдват - това се питат най-много студентите

Съгласно прието през 2017 г. изменение в Правилника за устройството и дейността на Софийския университет заседанията на Общото събрание са открити за членовете на академичната общност.

Доц. д-р Бойко Пенчев е преизбран за декан на Факултета по славянски филологии на СУ

Предложение на ректора проф. Анастас Герджиков, направено през 2018 г., заседанията да бъдат открити и за представители извън академичната общност, не беше прието. Затова Общото събрание ще гласува в началото дали представителите на медиите ще могат да присъстват на заседанието.
БГНЕС