/ Министерство на здравеопазването
"Категорично препоръчително е ваксинирането на всички онкологични пациенти. Моментът на имунизацията трябва да се съобрази единствено с етапа на лечение, в който се намира пациентът". Това каза проф. д-р Асен Дудов, председател е на Българското онкологично научно дружество.

Проф. д-р Асен Дудов е сред най-изтъкнатите, международно признати онколози и клинични фармаколози в България. Специализирал е в престижни институции като Колежа „Сейнт Джоунс“ към Оксфордския университет (Великобритания), Института „Жул Борде“ (Белгия), Института „Гюстав Роси“ (Франция), Харвардското медицинско училище (САЩ), Тораксклиник към Университета в Хайделберг (Германия), Противораковия център в Сан Франциско (САЩ) и др. Председател е на Българското онкологично научно дружество, член на няколко авторитетни международни организации по медицинска и клинична онкология, изследване и лечение на рака.

Може ли рак да бъде открит с кръвен тест

Негова е инициативата за създаване на адаптирани към българските регулации Национални медицински стандарти за системна химиотерапия, които се актуализират и публикуват ежегодно през последните 15 години. Именно проф. Дудов подбира над 15 водещи у нас експерти, които обединява в работна група, базирана на т. нар. „златни стандарти” на Американската асоциация по клинична онкология и Европейското общество по медицинска онкология. По негова идея се въвеждат редица рационални подходи, които увеличават съществено ефективността на провежданото лечение и максимално използване на потенциала на лекарствата при пациентите с онкологични заболявания. Той е автор и съавтор на над 100 научни труда, на 147 публикации в български и чуждестранни медицински списания, 93 доклада на научни форуми у нас и в чужбина и много други.

Проф. Дудов споделя препоръките на Националната противоракова мрежа на САЩ (National Comprehensive Cancer Network - NCCN) относно ваксинацията срещу COVID-19 на пациентите с онкологични заболявания и дава отговор на най-често задаваните въпроси по темата.

Как се отразява боледуването от COVID-19 на хората с онкологични и онкохематологични заболявания?

Болните от рак пациенти, както със солидни тумори, така и онкохематологични, нямат съществена разлика в протичането на инфекцията спрямо общата популация. Това е донякъде изненадващо, но представлява медицински факт, който се доказа през последната повече от година и половина. Страшното при тях е, че по време на инфекцията трябва да спрат противотуморното лечение, което може да има тежки, а понякога и фатални последствия. Това е причината Националният противораков институт на САЩ да постави групата на онкологичните пациенти като строго препоръчителна за ваксинация, включително по време на провеждане на лечение.

Те рискова група ли са за коронавирусната инфекция и защо?

Рискът при онкологичните пациенти идва от невъзможността да бъдат противораково лекувани по време на активна инфекция с COVID и възстановяването след нея. Иначе, те не са с по-голяма честота на заразяване и боледуване, което показва, че дори и при относително понижен имунитет, възможността им за справяне с болестта е както при общата популация. Изключение правят пациенти с белодробен рак, такива с множествени белодробни метастази от друго първично огнище, както и някои пациенти с тумори на главата и шията.Препоръчително ли е да се ваксинират?

Категорично е препоръчително ваксинирането на всички онкологични пациенти, като Американската асоциация по клинична онкология уточнява в правилата си, че ваксинирането при болните на химиотерапия или имунна терапия може да се извърши между курсовете. При болните на лъчелечение може да се извърши ваксинация и по време на неговото провеждане. Единствено съвет има за изчакване с ваксинацията с два месеца след костно-мозъчна трансплантация, а при болните, на които предстои голяма оперативна намеса – поне седмица преди операцията или две седмици след нея.

Учени от БАН тестват иновативна терапия за лечение на рак

Одобрените към момента за приложение в ЕС ваксини срещу COVID-19 имат ли някакви противопоказания за тези пациенти?

Категорично препоръчителни са РНК ваксините, но в страните, в които има недостиг на такива, се препоръчва ваксинация с всяка разрешена ваксина, която е достъпна.
Министерство на здравеопазването