Продължават преговорите, водени от "Продължаваме Промяната", с цел изработване на коалиционно споразумение за бъдещо управление на страната. В първия цикъл преговори бяха обсъдени въпросите, свързани с енергетиката, икономиката, транспорта и правосъдието. В сряда преговорите продължиха с темите здравеопазване, земеделие, образование и електронно правителство. А в четвъртък дискусиите бяха посветени на темите вътрешна сигурност, екология, регионално развитие и култура. Днес на масата за преговори се обсъждат темите в сектор "Труд и социални грижи", "Туризъм", "Национална сигурност" и "Спорт". 

Във всяко от обсъжданията участва по един от лидерите на „Продължаваме Промяната“ Кирил Петков и Асен Василев. Срещите се провеждат като паралелни дискусии и ще са предавани на живо в страницата на „Продължаваме Промяната“ във Facebook, YouTube и на сайта promeni.bg. Коментари от страна на „Продължаваме Промяната“ ще има след приключване на пълния цикъл от срещи.

Трети ден на преговори за съставяне на правителство (НА ЖИВО)Минималната работна заплата трябва да е 50 процента от средната работна заплата, каза Мика Зайкова от "Има такъв народ" на дискусията по тема "Труд и социални грижи".
Тя припомни, че това е заложено и в европейската директива за минималната работна заплата.

Минималната пенсия за пълен трудов стаж трябва да бъде близко до издръжката на живот в средносрочен план, а пенсиите като цяло да гарантират заместващ доход на средноевропейските нива, настояват от ИТН. Зайкова посочи, че стандартът на живот на пенсионерите драстично пада след излизането им в пенсионна възраст, България е страната с пенсии с най-нисък заместващ доход.

Партията предлага да се направи пълен анализ на двата стълба на пенсионната система, като на базата на този анализ да има цялостна пенсионна реформа. Крайно време е да се направи анализ и на категориите труд за пенсиониране, да се преосмислят, за да не изтичат средства безсмислено, каза Зайкова.

ИТН предлага и премахване на таксата за вноска във втори стълб и мерки за по-гъвкаво, по-прозрачно и по-доходно управление на средствата в него. Максималният осигурителен доход трябва постепенно да расте, да е равен най-малкото на три минимални работни заплати, каза Зайкова.

Според нея това положение, в което половината пенсионери, които с различен принос са на минимална пенсия, е нетърпимо и показва, че системата ни е тотално дисбалансирана в резултат на безсмислени действия с цел да се потуши един или друг проблем. Социалното подпомагане на пенсионерите с доходи под линията на бедност трябва да бъде и през услугите в домашна среда, смятат от партията. ИТН държат на електронно управление на социалните услуги и социалните плащания.

Теодора Пенева от ИТН посочи, че партията предлага универсален принцип за подпомагане на семейства с деца. Еднократна помощ за ученици от всички класове. Потребителска помощ в размер на 24 минимални заплати за новородени и отглеждани в България деца, разсрочена в период от 7 години. Идеята е парите да се дадат на заетите родители, живеещи в България.

Механизъм за подкрепа на енергийно уязвимите потребители, официална дефиниция за енергийна бедност, искат от ИТН. Според партията в действащата наредбата доходният критерий изостава, базиран е на два пъти ГМД, което е критерий, който не може да догони увеличението на доходите и разходите на хората. От партията настояват критерият да следва процент от официалната линия на бедност, а тя ежегодно да следва методиката на Евростат. Необходимо е и да се разграничи помощта на отопление от помощта за електроенергия, смятат от ИТН.

Теодора Пенева посочи, че трябва да се въведе линия на енергийна бедност, идеята е да има един енергиен калкулатор, с който всеки един потребител да изчисли какъв разход има, дали има възможност да покрие критериите за енергийна бедност, а втората компонента да е неговият разполагаем доход след разхода за сметка - над линията на бедност.
От ИТН искат да се преразгледа бюджета на делегираните от държавата дейности в социалните услуги, без да се ощетяват работниците, като се помисли за услугите по 24 часа, които не са получили достатъчно пари, а са много натоварени по време на пандемията. Да се подобрят условията на труд и заплащането на социалните работниците, като висшистите да получават заплати като учителските, искат още от партията.

Приемане на промени в Закона за личната помощ, които да премахнат ТЕЛК решението като достъп до лична помощ, увеличаване на часовете от 12 на 16, както и на ставката, искат още от ИТН. Създаване на Държавна агенция за хора с увреждания, която да вземе под управление интеграционните отдели за хора с увреждания, настояват от ИТН. Регистърът на хора с увреждания не е обвързан с техните потребности, не се знае кой от какво има нужда. Трябва да се определят социални, здравни, образователни нужди, нужди от заетост. Да се възстанови националният раков регистър, както и регистрите за редки болести.

Социалната политика трябва да бъде надпартийна политика, заяви Цветан Предов.

"Демократична България" настоява да се дефинира понятието благосъстояние , като се постави концепцията за благосъстояние, включително благосъстояние на детето, в основата на нормативната база. Това каза Стоян Михайлов. Според партията липсата на дефиниция за детската бедност пречи на това да се подпомагат децата, да се инвестира в политики, които да повишават тяхното благосъстояние, качество на живот и включване.

"Демократична България" иска детските градини да станат национален приоритет, за да могат родителите да съвместяват успешно личен и професионален живот. По думите на Кристина Петкова, романтично е детските градини и ясли да са безплатни, но още по-важно е да има ясли и градини за всички деца.

От партията смятат, че трябва да има регулиране на професиите в социалната сфера (напр. социален работник, клиничен социален работник, психолог, психотерапевт и логопед), защото България е една от малкото страни в ЕС, която не е направила това.

Елисавета Белобрадова, Стоян Михайлов, Кристина Петкова и Владислав Панев посочиха, че имаме огромен проблем с хората, работещи в социалната сфера, не само социалните работници, като това се изразява в недостатъчната подкрепа на държавата, липса на изисквания към квалификацията и липсата на стандарти. Според тях възнагражденията в сферата трябва да са обвързани с резултати.

"Демократична България" смята, че е притеснително, че разликата между минималната пенсия и средната стана прекалено малка, според партията дългосрочно хората трябва да бъдат насърчавани да се осигуряват върху реални доходи.

Елисавета Белобрадова призова системата на ТЕЛК да бъде премахната и да се премине към международната система за оценка на възможностите на хората. В момента тази система съществува само, за да се получават пенсии, а няма за цел хората да се включат в социалния живот, каза тя.

Партията предлага и създаването на Пътна карта , която да е въз основа на регистри за всички уязвими групи. Трябва да знаем всички уязвими групи, като дейностите да се правят въз основа на регистрите и посочените нужди от тях, посочиха от партията. Те обърнаха внимание и на огромната администрация и липсата на хора на терен.

Социални помощи не трябва да се дават на хора, които са трудоспособни. "Ако някой може да работи, той трябва да работи, а не да разчита на социални помощи", каза лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев на дискусия по тема "Труд и социална политика". От партията искат големи големи глоби и криминализиране на доплащанията на ръка над официално декларираните заплати. Глобите трябва да се плащат от работодателя, от счетоводителя и от самото лице, за да се изсветлят осигуровките, пенсионните плащания.
Да се засили съвместните проверки между НАП и ГИТ искат от партията.Паралелно с дискусията по тема "Труд и социални грижи" се провежда обсъждане и за туризма.

"Има такъв народ" /ИТН/ залага в политиката си за туризма на обособяването на пет стратегически ресора в рамките на Министерство на туризма: морски и планински туризъм, балнео, уелнес и СПА туризъм, конгресен, културен и друг туризъм. Това каза Ивайло Кожухаров от ИТН.

Предлага се всеки ресор да има свой маркетингов план за действие, защото всеки сектор има различни нужди и политики за привличане на туристи и бюджетът ще се разпредели според броя реализирани нощувки по типове туризъм, допълни Кожухаров. По думите му Националният съвет по туризъм се е превърнал в "говорилня" затова от ИТН предлагат към всеки ресор да има съответната комисия под председателството на министъра на туризма и с участие на експерти от регионални и специализирани браншови организации. Това ще доведе до допълнителна експертиза и по-добра комуникация между бизнеса и институциите, но най-вече до мониторинг, контрол и обратна връзка, смята от ИТН.

Втора важна стъпка за ИТН в туризма е свързана с маркетинга и брандинга. Според политическата формация България трябва да се ребрандира като туристическа дестинация спрямо новите технологии и глобалните тенденции и да се утвърди като вдъхновяващ брандинг, допълнен с петте основни видове туризъм.

От ИТН ще работят за прекратяване на порочните и корупционните според тях практики за несправедливо разпределение на средства за маркетинг и реклама, както и за координация между министерството и бизнеса за налагането на бранда на страната. Трябва да надградим нашата имиджова реклама в туризма с активна дигитална стратегия, която да е измерима, каза Кожухаров и допълни, че трябва да се постави и акцент върху българските туристи в дългосрочен план чрез извеждане на конкретни послания не само в момент на криза.

Други приоритети от ключово значение са - подобряване имиджа на бранша и квалификация на заетите в него, като например да се стимулира дуалното обучение, както и визовата политика в посока дигитализация на процесите.

ИТН предлагат още да се създаде гаранционен фонд за туроператорска и турагентска дейности, уреждане статута на националните курорти, промяна на концесионното законодателство, като трябва да провежда мониторинг и одит за ефективността и контрол по сключването и изпълнението на концесионните договори в Министерството на туризма. Предлага се и законово регламентиране на настаняването чрез онлайн платформи, за да се изсветлят приходите, както и прозрачно и целево разпределение на туристическия данък за туристически цели, като средствата обратно да се инвестират на територията на общините.