Президентът Румен Радев наложи вето върху инкриминирането на нерегламентирания превоз на пътници. Държавният глава връща за ново разглеждане от парламента промените, заложени в Закона за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване.

Радев не оспорва обществената опасност от нерегламентираните превози, които и понастоящем са обявени за административно нарушение, посочват от Президентството.

От 2 до 5 години затвор за нерегламентиран превоз на пътници

"Когато обаче едно и също деяние се определя и като престъпление, и като административно нарушение, се дублират отговорности с различна тежест, без да има яснота кой ще е приложимият ред. Преследването на „сивата икономика“ трябва да става с механизмите на правовата държава - прецизни нормативни актове, приети в предвидим и открит законодателен процес, смята Радев.

Според президента неслучайно и досега деянието представлява административно нарушение по Закона за автомобилните превози, но понастоящем основателно се поставя въпросът как ще бъдат преценени случаите, в които то се преследва по административен ред или по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.

Не са уточнени и критериите, по които нерегламентираният обществен превоз на пътници ще се разграничава от т.нар. споделено пътуване. Повод за тези въпроси стават широките дефиниции на понятията „обществен превоз“ и „превоз на пътници“, посочва в мотивите си Радев.

Наказанията за извършване на превоз на пътници без разрешение или лиценз, бяха регламентирани от парламента през миналата седмица. 

Според поправката, който извърши обществен превоз на пътници без разрешение, регистрация или лиценз, които се изискват по нормативен акт или акт на Европейският съюз, се наказва с лишаване от свобода от две до пет години, като моторното превозно средство, послужило за извършване на деянието, се отнема в полза на държавата, независимо чия собственост е. 

По време на дебатите от БСП упрекнаха управляващите, че така се прави опит да се спре споделеното пътуване, но от ГЕРБ отрекоха, като обясниха, че когато става въпрос за превоз без облага, не е обществен превоз.