/ ThinkStock/Getty Images
Ако преживяемостта на жени с рак на гърдата у нас е с 10 процента под средната за Европа, то по отношение на рак на гърдата при мъжете – преживяемостта тук е с цели 20 на сто по-ниска. У нас с рак на гърдата годишно се диагностицират около 45 мъже. Заболяването е рядко, но скрининг и превенция за него няма, информира Дарик д-р Мариела Василева от Втора хирургия на Александровската болница. Тя подчерта, че дълги години си е задавала въпроса защо преживяемостта у нас е по-ниска, след като разполагаме със същите възможности за оперативно лечение, лъчелечение и лекарствена терапия. Категоричен отговор към момента няма.

Смъртността от ракови заболявания в ЕС е намаляла
 
Преживяемостта от онкологични заболявания в България е много тежък и труден въпрос, защото тя при всички локализации е с поне 10 процента по-ниска от средната за Европа. Аз си задавах много тези въпроси - защо е по-ниска, след като имаме същите възможности за оперативно лечение, същите възможности за лъчелечение, за лекарствена терапия? Защо се случват тези проблеми? Но още не мога напълно да отговоря на тези въпроси“, каза д-р Василева.
 
Тя обясни, че това, което са успели да направят, е да създадат един екип:
 
„Аз, заедно с д-р Ася Консулова от Бургас. Д-р Консулова, връщайки се от Лисабон, дойде с идеята да разгледаме каква е ситуацията с рака на гърдата при мъже в България. Свързахме се с националния раков регистър и проф. Валерианова беше така добра да ни даде информация за леченията, които са приложени за рецепторния статус и лечението на мъжете в България с карцином на гърдата, лекувани между 2002 г. и 2014 г.“

9% ръст на онкологичните заболявания у нас
 
„За тези 12 години това са 500 души, средно на година в България има 45 мъже, диагностицирани с рак на гърдата. Тук няма скрининг, освен това данните показват, че както преживяемостта на рак на гърдата при жени е 10 процента под средната за Европа, при мъже е 20 процента под средната за Европа“, допълни специалистът.

В Източна Европа повече мъже умират от рак на простата, отколкото в Западна