Part of the funds will be earmarked for development of organic farming
Part of the funds will be earmarked for development of organic farming / iStock/Getty Images
"Министерството на земеделието предлага 60% национално съфинансиране за развитие на селските райони в проекта на Националния стратегически план, чрез който ще се прилага европейската Обща селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г." Това каза министър Иван Иванов пред тематичната работна група, която обсъди окончателния вариант на Стратегическия план преди внасянето му в Министерския съвет, съобщиха от земеделското министерство. 

Иванов заяви, че вследствие на излизането на Великобритания от ЕС и намалението на общия бюджет за ОСП, и вследствие приемането на т. нар. „преходен регламент“, бюджетът за България в Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за 2023-2027 г. намалява повече от два пъти. На разположение за новия програмен период са 1,4 млрд. евро от ЕЗФРСР при сегашните 3,1 млрд. евро за 2014-2022 г. 

Нинова и КНСБ се разбраха да работят заедно в 10 отраслови съвета


„Ако беше запазен минималният процент национално съфинансиране (15%), на разположение в периода 2023-2027 г. биха били едва 1,7 млрд. евро общо публични средства за период от 7 години, при 3,8 млрд. евро общо публични средства за 11 години прилагане в периода 2014-2022 г.“, отчете министър Иванов. Той обясни, че е видна драстичната разлика във финансирането и в тази връзка екипът е предложил на Министерския съвет да одобри 60% вместо 15% национално съфинансиране за селските райони с цел не само компенсиране на намаленото европейско финансиране, но и с цел инвестиране в земеделието и растеж на икономиката.  

По изрично искане на България, подкрепена и от други държави членки, през периода 2023-2027 г. ще продължи прилагането на Преходна национална помощ за 12 хил. животновъди и около 6 хил. тютюнопроизводители.