правосъдие
правосъдие / iStock/Getty Images
Министерството на правосъдието работи над закон тип "Магнитски", но не стои зад разпространения текст, сатана ясно от съобщение на ведомството.

Разпространеният на 26.05.2022 г. в медиите текст на законопроект има несъответствия и явни противоречия с Конституцията на Република България, актовете на Европейския съюз и Европейската конвенция за защита правата на човека, поради което не може да бъде подкрепен в този му вид от Министерство на правосъдието и поставен на обсъждане, казват още от правосъдното министерство.

В Министерство на правосъдието е създадена работна група, която да изготви проект на закон за мерки за превенция и защита на националната сигурност от посегателства, свързани с опасност за икономическата и финансовата сигурност на държавата. В нея участват и експерти на Министерство на финансите, на външните работи, Българска народна банка, Национална агенция за приходите, представители на академичните среди и др.
Към настоящия момент, работната група не е приключила своята работа.

Работната група стигна до несъмнен извод за важността от такава регулация, но при несъмнено съответствие с българския и европейския правов ред.

Работата на групата е динамична и веднага след като законопроектът бъде готов, той ще бъде разгласен по съответния законоустановен начин.
БГНЕС