Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.

Пуснаха списък с компании, свързани с Божков, Пеевски и Желязков

В разширения списък, който Министерството на финансите публикува са включени физическите лица, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа и обхваща периода от 2016 г. до 2021 г.

Публикуваха разширен списък с фирмите на санкционираните от САЩ българи

Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.

САЩ санкционира Божков, Пеевски, Желязков и 64 фирми

Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
 

Ето и пълния списък: