Възстановяват работата на детските градини и ясли от 22 май при строго спазване на хигиенните изсквания и осигуряване на безопасна среда за децата.

Кметовете на общини са задължени да организират рестарта на детските заведения според спецификата на населените места. Градоначалните ще имат крайната дума по всички условия, които трябва да се осигурят, за да се гарантира животът и здравето на децата.

Заради случай на коронавирус ясла в Кнежа остава затворена

Няма да се изискава здравна бележка при връщане на децата в градините, за да се избегне струпване пред лекарски кабинети. Но медицинският контрол остава сериозен и ще има постоянно присъствие на медицинско лице.

Първият ден ще се измерва температурата на детето с живачен терометър, а родителите ще подпишат декларация за информирано съгласие и споделена отговорност. Посещението няма да е задължително, а това няма да е обвързано със семейните и социалните помощи.

Отварят детските градини и ясли от 22 май (ВИДЕО)

Децата в групите трябва да бъдат около 10, като за София могат да бъдат между 12 и 18. Ако се получи образуване на голяма група, ще се извършва реорганизация.

Общинските детски градини в София, Пловдив и Бургас ще отворят на 26 май.