Кой е Петър Илиев?
Юристът Петър Илиев вероятно ще бъде предложението на „Има такъв народ“ за министър-председател, пише 24 часа. Според изданието се очаква именно той да вземе мандата от президента Румен Радев в 17 часа. 

Д-р Петър Илиев е щатен университетски преподавател (главен асистент) в Юридическия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски”. Преподава учебните дисциплини „Конституционно право“, „Организация на правозащитните институции“ и „Правата на човека в юриспруденцията на българските съдилища“.

Д-р Петър Илиев е завършил висшето си юридическо образование (Магистърска степен по право) в Юридическия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски” с пълно отличие (диплома Отличен 6.00) и е първенец на випуска, за което е получил отличителния златен знак (златна значка) за пълно отличие от Ректора на университета. Преди това е завършил Първа Английска Езикова Гимназия в София също с пълно отличие (диплома Отличен 6.00) и е първенец на випуска, пише в сайта на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Петър Илиев
Софийски университет

Той е доктор по право. Получил е докторската си степен от Софийския Университет „Св. Климент Охридски”. Автор е на две книги и над тридесет други научни публикации (статии, студии и др.) по различни юридически въпроси. Автор е и на повече от тридесет други публикации по юридически теми в периодичния печат и специализирани бизнес издания.

Корнелия Нинова: Спряганият за кандидат за премиер Петър Илиев е бил консултант на БСП 

Специализирал е „Английско търговско право“ и „Право на Европейския съюз“ в Бъкингамски университет, Великобритания, където е завършил специализацията си с отличие. Специализирал е и „Американско търговско право“ в Ню Йорк, САЩ, където също е завършил специализацията си с отличие. Има и специализации по „Правораздаване”, „Публична администрация“ и „Международно право и международни отношения”.

Д-р Петър Илиев е Лауреат на престижното отличие „Адвокат на годината“, което е най-авторитетната награда и най-високото признание в адвокатската професия в България. Отличието за най-добър адвокат на годината е връчено на д-р Петър Илиев от проф. д-р Огнян Герджиков – бивш министър-председател на Република България и председател на Народното събрание и председател на професионалното юридическо жури на Националните награди за правосъдие, подкрепени от Международния адвокатски съюз и адвокатските колегии от цялата страна. Официалната церемония е удостоена с присъствието на изтъкнати съдии, прокурори, членове на Конституционния съд, адвокатски кантори, адвокати, нотариуси, синдици, медиатори, професори, университетски преподаватели по правни науки, учени, държавни институции, медии и журналисти.

Д-р Петър Илиев e основател и управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Илиев и Партньoри”. Адвокатското дружество е носител на авторитетното отличие „Адвокатска кантора на годината“, което е най-престижната награда и най-високото признание за водеща адвокатска кантора в България. Отличието за най-добра адвокатска кантора на годината е връчено на Адвокатско дружество „Илиев и Партньoри” на Националните награди за правосъдие, подкрепени от Международния адвокатски съюз и адвокатските колегии от цялата страна.

Бил е лектор и докладчик в над тридесет научни конференции, а също и председател и модератор на множество бизнес конференции, посветени на широк кръг от правни и икономически теми.

Д-р Петър Илиев е бил член на научно-изследователски проекти и екипи. Участвал е в научните колективи на редица научно-изследователски проекти по различни правни въпроси.

Участвал е в жури на националния конкурс за студентско научно есе, организиран от Националната Асоциация на Студентите Юристи „ЕЛСА България“, както и в жури в студентски научно-изследователски проект, състоящ се от научни разработки и тяхното представяне на научна конференция, подкрепена от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Д-р Петър Илиев e бил председател на Управителния съвет на Националната Асоциация на Студентите Юристи „ЕЛСА България“ – член на Европейската Асоциация на Студентите Юристи „ЕЛСА Интернешънъл“, която е най-голямата и най-престижната организация на студенти по право в света. В качеството си на Председател на Управителния съвет на „ЕЛСА България“ е бил председател, модератор, координатор, лектор и спикър на много международни конференции, форуми, събития, проекти и семинари в различни сфери на правото, както и организатор на посещение в София на представители на Съда на Европейския съюз и техните презентации и срещи с български студенти по право и млади юристи.

Д-р Петър Илиев е бил академичен наставник на групата по правни изследвания на Националната Асоциация на Студентите Юристи „ЕЛСА България“ по научен проект с подкрепата на Съвета на Европа.

Д-р Петър Илиев е основател и председател на няколко уважавани и авторитетни бизнес организации - Канадско-българската търговска камара, Българската икономическа камара и Карибско-българския бизнес клуб. Бил е зам.-председател на Британско-българската търговска камара. В рамките на тези организации е ръководил множество международни проекти по различни правни и икономически въпроси.

Д-р Петър Илиев е Почетен консул на Барбадос и ръководи Консулството на Барбадос в Република България. Той е член на Асоциацията на Почетните консули в България - пълноправен член на Световната федерация на консулите (FICAC), която е най-престижната, авторитетна и призната от ООН организация на консули от цял свят.

Научнитe интереси и областите на практическа дейност на Д-р Петър Илиев са следните: Конституционно право; Законодателен процес; Организация на правозащитните институции; Защита правата на човека; Дружествено и търговско право; Недвижими имоти, вещно и строително право; Енергийно право и природни ресурси; Медицинско право и здравеопазване; Банково и финансово право; Капиталови пазари; Данъчно право; Административно право; Обществени поръчки; Конкурентно право; Право за защита на потребителите; Екологично право; Чуждестранни инвестиции; Облигационно право; Трудово и осигурително право; Право на интелектуална собственост; Арбитраж; Граждански процес; Административен процес; Публично-частни партньорства; Инфраструктурни проекти.

Д-р Петър Илиев владее следните чужди езици: английски език, испански език и руски език.