Председателят на Народното събрание Вежди Рашидов свика за днес извънредно заседание на парламента. То ще започне от 11:00 ч. 

В дневния ред са включени първо гласуване на промените в Закона за здравословни и безопасни условия на труд, второ гласуване на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Предвиден е и проект на решение за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия.

В програмата на парламента също са първо гласуване на промени в Закона за устройство на територията и първо гласуване на промени в Закона за българския жестов език.

На извънредното заседание ще има и парламентарен контрол. Вече няколко петъка подред депутатите не стигат до него.