Министерският съвет реши да подпомогне болниците в осигуряването на медицински кислород и азот за нуждите на лечебните заведения.

За целта кабинетът гласува допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването в размер на 10 млн. лв.

Средствата ще бъдат предоставени като субсидии на лечебните заведения, в които се хоспитализират пациенти с COVID-19 и се провежда лечение, изискващо прилагане на кислородотерапия

Причина за решението на министрите са значително повишените разходи за и консумация на медицински кислород и азот.