Става дума за девет броя преписки, образувани в периода 15 май - 15 юни 2023 г.
Прокуратурата откри сериозни отклонения от нормативната уредба и вътрешните правила по заведени преписки във Върховна касационна прокуратура, по които въз основа на резолюция на бившия главен прокурор Иван Гешев са започнати лични проверки от прокурори при ВКП. Това сочат изводите на работна група, сформирана със заповед на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, съобщиха от държавното обвинение.

Става дума за девет броя преписки от периода 15 май - 15 юни 2023 г.

Гешев регистрира движението „Справедливост за България“


Докладът на работната група извежда констатации относно основанието за започване на проверките, което е ставало с резолюция на бившия главен прокурор Иван Гешев, както и с предмета, срочността и резултатите от тях. Отклоненията от нормативната уредба и вътрешните правила се отнасят при завеждане на нови преписки, както и при започване на проверки по сигнали, кореспондиращи с по-ранни произнасяния на компетентните прокуратури по други преписки с идентичен предмет.

В тази връзка изготвеният доклад е насочен за обсъждане и вземане предвид при възложения със заповед на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов от 22 юни 2023 г., преглед на действащите актове на методическо ръководство и изготвяне на предложения за тяхното изменение, допълване, отмяна или прецизиране – конкретно по отношение на вътрешната за държавното обвинение уредба за извършване на предварителните проверки и за осъществяване на служебен и инстанционен контрол.