/ Dariknews.bg, архив
Осмокласниците се явят на национално външно по чужд език
94008
Осмокласниците се явят на национално външно по чужд език
  • Осмокласниците се явят на национално външно по чужд език
Близо 27 000 осмокласници от цялата страна ще се явят днес на национално външно оценяване по чужд език. Изпитът ще се проведе в 411 училища и започва в 10.00 ч. В зависимост от езика, който изучават, младежите могат да се явят на изпит по английски, испански, италиански, немски, руски и френски. Най-много - 19 000 ученици, ще се явят на външно оценяване по английски език.
 
Осмокласниците от профилираните гимназии, профилираните паралелки от средните училища, както и тези от професионалните гимназии ще имат на разположение три астрономически часа за решаването на теста.
 
За децата със специални образователни потребности продължителността ще е четири астрономически часа. Тестовете съдържат задачи с избираем отговор, както и задача за създаване на текст.
 
Проверката на писмените работи ще се извърши от училищни комисии.
 
Оценките ще се вписват като текущи и ще са с еднаква тежест като останалите изпитвания през годината. След края на изпита, тестовете и критериите за оценка ще бъдат публикувани на интернет страницата на образователното ведомство.