/ пресцентър
Омбудсманът Диана Ковачева изпрати жалба до Конституционния съд, в която атакува две разпоредби от Закона за устройство на територията (ЗУТ), заради прекомерната намеса в правото на собственост. Спорните норми препятстват правомощията на собствениците за застрояване на урегулиран поземлен имот и за ползване на завършения строеж.

Повод за отправеното искане за противоконституционност са десетки жалби до институцията, в които хората търсят съдействието на омбудсмана за отпадане на вменените изисквания за изграждане на улици и техническа инфраструктура. Текстовете касаят териториите със средно и високо застрояване.

Според разпоредбата на закона, в момента разрешение за строеж в урегулиран поземлен имот се издава само при приложен подробен устройствен план по отношение на регулацията, в т.ч. уличната регулация, свързваща обекта с уличната или пътна мрежа и осигуряваща достъп до него.

При урегулиран поземлен имот с лице на повече от една улица е достатъчно уличната регулация да е приложена по улицата, по която се осъществява достъпът до строежа.
БТА