/ iStock/Getty Images
170 компютърни конфигурации с инсталирана операционна система бяха осигурени за филиалите към Центровете за спешна медицинска помощ в страната, съобщиха от здравното министерство.

Проектът е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., с бенефициент Министерството на здравеопазването.

Сунгарска: Хората трябва да си дават сметка, че лекарят не е Господ

Доставките и инсталирането на компютърните конфигурации беше извършено в периода август 2020 г. - април 2021 г., по предварително утвърден график. На 13 април, бяха раздадени последните 15 конфигурации, които са предназначени за филиалите към ЦСМП-София.

Основната цел на ПУЛСС е подобряване качеството на предоставяната на гражданите спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Специфична цел на проекта е повишаване на знанията и уменията на работещите в системата за спешна медицинска помощ.

Общият бюджет на ПУЛСС възлиза на 7 млн. лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ, а крайният срок за изпълнението на проекта е 30 септември.