/ Министерство на туризма
Министерството на туризма обявява началото на Годишните награди в туризма - 2020, съобщиха от министерството.

Това ще е петото издание на конкурса, който за това време се утвърди като признание за прилаганите добри практики и усилена работа за туризма през последните 12 месеца.

Именно в тази толкова предизвикателна и изпълнена с премеждия година е важно да бъдат показани примери в сектора и да бъде оценен бизнесът, който въпреки всички трудности продължава да работи.

Николова: Важно е хората да знаят, че държавата е зад гърба им и те ще запазят своите доходи

Тазгодишното издание на конкурса се провежда по нови правила, които са съобразени с всички промени в работата на отрасъла, наложени от разпространението на COVID-19. Надпреварата ще се проведе в 11 категории, от които 4 професионални, 5 художествени и 1 специално предназначена за българските общини.

Традиционно се запазва голямата награда, която е в категория „Изборът на българите“, и ще бъде определена сред всички туристически обекти, включени  в „100-те национални“ и „50-те малко познати места“.

Кандидатури се подават онлайн на платформата www.tourismawards.bg. Формулярът за участие е опростен, разработен под формата на анкета, която се попълва и изпраща директно през сайта. Там са описани подробно и всички условия, на които е необходимо да отговарят участниците.

Срокът, в който всички желаещи могат да изпратят предложенията си, е до 13:00 часа  на 30 ноември. Претендентите, които отговарят на критериите, ще бъдат обявени на сайта на наградите и за тях ще започне онлайн гласуването на 1 декември.

В художествените категории - за публикации на тема туризъм, всяка медия може да участва само с един материал или свой представител в една категория. При получаване на повече от едно предложение от дадена медия в една категория ще бъде излъчен един участник спрямо критериите и методологията на конкурса.

Припомняме, че медиите - печатни, телевизии или радиа, които имат и онлайн сайтове, могат да участват и в категорията „Журналистически материал на тема туризъм в България в онлайн медия“ с материал, който е бил поместен на сайта, но той трябва да е различен от материала, с който кандидатстват за основната си категория.

Онлайн вот ще определи носителите на награди във всяка категория. Всеки може да гласува еднократно за един участник в рамките на една категория (отчита се едно гласуване от всеки IP адрес), като може да се подкрепи кандидат от всяка категория. Онлайн гласуването ще приключи на 7 декември

Експертите ще следят внимателно да не се допуска манипулиране и нерегламентирано генериране на гласове. Тази година контролът ще бъде завишен, предвидени са допълнителни мерки, с които да се минимизират възможности за промяна на електронния вот. Опити за намеса ще бъдат своевременно отчитани и ще повлияят негативно за класирането на съответния кандидат.

Наградените ще бъдат обявени на церемония в София на 11 декември.
 
Категориите, за които може да се подават заявления за участие, са:

1. „Туристическа атракция/обект“
2. „Специализиран туризъм“
3. „Туристическа дестинация“
4. „Иновация“
5. „Журналистически материал на тема туризъм в България в печатна медия“
6. „Журналистически материал на тема туризъм в България в онлайн медия“
7. „Журналистически материал на тема туризъм в България в интернет блог“
8. „Журналистически материал на тема туризъм в България в радио“;
9. „Журналистически материал на тема туризъм в България в телевизия“
10. „Туристическа община - Специална награда за 2020“