/ БГНЕС, архив
Националната здравноосигурителна каса, Българският лекарски съюз и Българският зъболекарски съюз ще подпишат анексите към Националния рамков договор за периода 2023 - 2025 г.

Със заложените промени вече няма да се налага да се чака с месеци за ядрено-магнитен резонанс.

Лекарският съюз взе решение за анекса към Националния рамков договор

За първи път се въвежда "минимален" и "максимален" болничен престой за лечението на инсулт, като вече пациентите в по-тежко състояние няма да бъдат изписвани след 4-ия ден. За целта е предвидена възможност за престой до 10 дни.

Д-р Маджаров: Пациентите с инсулт ще могат да се лекуват 10 дни в неврологията

Проектът предвижда и значителен ръст на цените за детско и майчино здравеопазване.

Предвижда се и лечението и проследяването на онкологично болни пациенти по клиничните пътеки и процедури да бъде без ограничения.
БГНЕС