/ iStock/Getty Images
Желаещите да участват в Преброяването на населението и жилищния фонд 2021 като преброители и контрольори могат вече да подават документи в общините, съобщиха от Националния статистически институт /НСИ/. Крайният срок е 10 юни, а необходимите документи могат да бъдат намерени на интернет страницата на преброяването - www.census2021.bg

НСИ се нуждае от близо 30 000 преброители и контрольори, които бяха набрани през есента на миналата година. Заради влошената епидемиологична обстановка през зимата правителството отложи датите за преброяването за септември 2021 година. В момента НСИ препотвърждава възможността на всички, които са били утвърдени за преброители и контрольори, да се включат в процеса през септември и в началото на октомври. За освободените места се набират нови кандидати.

НСИ отчита ръст в средната работна заплата

По-голям е недостигът на преброители в големите градове - София, Пловдив, Варна, Стара Загора. Повече от необходимия брой кандидати има в Северозападна България.
Преброяването на населението и жилищния фонд е най-мащабното статистическо изследване в България, което се провежда веднъж на 10 години и обхваща всички хора, живеещи постоянно на територията на страната. Досега са проведени 17 преброявания и при всички са използвани преброители и контрольори.

Преброяването е важно, защото въз основа на данните от него се определя ресурсът за обществените политики за десетилетие напред, напомнят от НСИ.