/ iStock/Getty Images
България е завършила миналата година с рекорден държавен дълг и най-високия бюджетен дефицит от фалита на КТБ насам, съобщи Vesti.bg.

По предварителни данни на НСИ държавният дълг е достигнал 33,3 млрд. лв. или 25,1% от брутния вътрешен продукт на България.

Във валутно изражение той е рекорден от въвеждането на валутния борд в страната през 1997 г., като възлиза на 17,5 млрд. евро.

НСИ дълг дефицит
НСИ

Същевременно през 2021 г. институционален сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен дефицит от 5,4 млрд. лв. или 4,1% от БВП.

Той е най-големият от 2014 г. насам, когато фалира Корпоративна търговска банка и държавата трябваше да покрие плащанията по гарантираните депозити.

По предварителни данни на Евростат през 2021 г. дефицитът на институционален сектор „Държавно управление“ на ЕС възлиза на -675 774 млн. евро, или -4.7% от БВП, и бележи спад спрямо 2020 година. Това съобщават още от НСИ. 

НСИ дълг дефицит
НСИ


През 2021 г. всички държави членки освен Дания (+2.3%) и Люксембург (+0.9%) докладват дефицит. Най-висок отчетен дефицит е на Малта (-8.0%), Гърция (-7.4%), Латвия (-7.3%), Италия   (-7.2%), Румъния (-7.1%), Испания (-6.9%), Унгария (-6.8%), Франция (-6.5%) и Словакия (-6.2%). 
    
Петнадесет държави членки отчитат дефицит над 3% от БВП

В края на 2021 г. дългът на ЕС възлиза на 12 740 563 млн. евро, или 88.1% от БВП. Най-нисък дълг като процент от БВП е отчетен в Естония (18.1%), Люксембург (24.4%), България (25.1%), Дания и Швеция (по 36.7%). Четиринадесет държави членки отчитат ниво на държавен дълг по-високо от 60% от БВП за 2021 г., като най-високо е нивото в Гърция (193.3%), Италия (150.8%), Португалия (127.4%), Испания (118.4%), Франция (112.9%), Белгия (108.2%) и Кипър (103.6%).

Vesti.bg, НСИ