/ iStock/Getty Images
През периода януари - юли 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 4.8% спрямо същия период на 2018 г. и е в размерна 22 629.6 млн. лева. През юли 2019 г. износът за ЕС се увеличава с 3.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 600.0 млн. лева.

Отваряме врати за южнокорейски инвеститори в замяна на повече рекламиране (ОБЗОР)

Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 66.6% от износа за държавите-членки на ЕС.

НСИ


При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация,през периода януари - юли2019 г.в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (46.4%). Най-голям с пад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ ( 17.0%)

Стокообменът ни с Казахстан се е удвоил само за година

Вносът на България от ЕС през периода януари - юли 2019 г. се увелича вас 2.1% спрямо същия период на предходната година и достига 23 842.7 млн. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния,Гърция и Испания. През юли 2019 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, се увеличава с 4.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 740.7 млн. лева.

НСИ


При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация,през период аянуари - юли 2019 г. в сравнение със същия период на 2018 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (24.9%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негоднизаконсумация (изкл. горивата)“3 ( 28.6%).Външно търговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - юли 2019 г.е отрицателно и е на стойност 1 213.1 млн. лева.