/ ThinkStock/Getty Images
България да се раздели на четири вместо на шест района от ниво две, както е в момента. Това предвиждат промени в Закона за регионалното развитие, публикувани за обществено обсъждане. Предлага се още новите райони да нямат центрове.

Новите райони в страната без административни центрове
 
Дунавският район ще включва областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра и Търговище.
 
В обхвата на Черноморския ще са областите Шумен, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол и Сливен.
 
В Югозападния район пък ще бъдат включени областите Софийска, София-град, Перник, Кюстендил и Благоевград.

А Тракийско-Родопският ще обхваща Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Смолян.
 
Районирането на територията е изключително важно за участието на България в кохезионната политика на Европейския съюз и за правилното насочване на финансиране.
 
Законопроектът предвижда разширяване на правомощията и въвеждане на двустепенен модел на управление на съветите за регионално развитие. Те ще носят отговорности за изпълнението на програми, съфинансирани от ЕС или финансирани от държавния бюджет и други финансови източници, включително, по отношение на съгласуване, избор и оценка на проекти.