/ Продължаваме промяната
Пореден ден на преговори между парламентарно представените политически сили за изработване на коалиционно споразумение за бъдещо управление на страната.

Разговорите се водят от лидерите на "Продължаваме Промяната" Кирил Петков и Асен Василев. В тях участват експерти на още три парламентарно представени политически сили: "БСП за България", "Има такъв народ" и "Демократична България".

По време на разговорите първата тема, която беше разгледана, е "Финанси".

Продължаваме промяната

„По отношение данъка добавена стойност настояваме да направим разчети през 2022 г. и да видим може ли България да въведе диференцирана ставка данък добавена стойност", каза Румен Гечев от БСП.

"Предлагаме да се въведе система на семейно подоходно облагане, тъй като България има демографски проблем и ние трябва да създадем условия да облекчим младите работещи семейства, които отглеждат деца", каза Гечев.

"Една от директивите на ЕС е да се направи по-самостоятелна или напълно самостоятелна пенсионна система. В България свалихме максимум докъм 60 на 100 от средствата за пенсии се осигуряват от българския бюджет, а сега с тези компенсации, които правим заради коронавируса, този дял на бюджета расте, което е допълнителна тежест за бюджета", каза още той.

"Намаляване на ДДС ставката от 20% на 7% за лекарства и храни от малката потребителска кошница би струвало около 300 млн. лв. Предвиждаме и увеличаване на минималната работна заплата на 700 лв. от началото на 2022 г.", допълни Орлин Ваташки от БСП по време на дискусията.

"Предлагаме минималната работна заплата да се изчислява като процент от средната работна заплата за страната от предходна година. И както казахме семейно подоходно облагане и в тази връзка - необлагаем минимум на единия от родителите за сума в размер на 550 лв. за всяко дете до навършване на 18 години. Това ще коства по наши разчети около 845 млн. лв.", каза още Орлин Ваташки, член на Националния съвет на БСП.

"В частта контрол искаме да заложим повишаване събираемостта на приходите, не увеличаване на данъците в държавата. Освен това 6500 лева еднократна помощ за всяко второ и трето дете, при условие, че един от родителите се е осигурявал поне 24 месеца назад. Това ще обхване около 9 000 родители и ще струва около 171 млн. лв. годишно. Също така нулев данък върху доходите от труд до навършване на 26 години. Това ще струва около 121 млн. лв. И осигуряване на безплатни детски градини и ясли, което ще струва около 100 млн. лв.".

От "Има такъв народ" отбелязаха, като бюджетни приоритети - реформа в здравеопазването, поглед към демографската картина, образование и наука, и по-точно инвестиции в научноизследователската дейност, иновации, инфраструктура и мобилност. 

От ИТН реформа в пенсионното осигуряване и повишаване на доходността чрез разширяване възможностите за инвестиции на пенсионните фондове.

"Искаме да бъде ясно, че подготовката на страната за влизане в Еврозоната трябва да е свързана с мащабна разяснителна кампания 1 година преди приемането на еврото. Освен това запазване на фиксирания курса 1,95583. Необходимо е да бъде записано, защото искаме да не е допустимо друго  обсъждане на друг валутен курс освен този", каза Любомир Каримански от "Има такъв народ".

От "Демократична България" казаха, че са съгласни с почти всички предложения, които бяха направени преди да дойде ред до тяхната изява. От политическата сила посочиха като приоритет откъм фискалните правила - в средносрочен план да се влезе в рамките на 40% преразпределение през българския бюджет, като става дума за разходи по консолидирания държавен бюджет към БВП.

От ДБ посочиха и друг приоритет - неувеличаване на данъчноосигурителната тежест. 

Асен Василев от "Продължаваме промяната" заяви, че биха искали да предложат като мярка разпределението на дивидент и изплащането на дивидент да става само по банков път, а не през каса.

"Друга допълнителна мярка, която искаме да предложим, е свързана с това, че в момента банките имат вменено задължение да подават към ДАНС всички транзакции над 30 000 лв. плюс съмнителни транзакции. Ако може да се вмени подобно задължение да подават към НАП тегления над 10 000 лв. в брой и информация за преводи в чужбина над 1 млн. лв.", каза още Асен Василев.

Съпредседателят на ПП Асен Василев отчете, че по някои теми има разнопосочни позиции, но изрази надежда, че те ще се уточнят и съгласуват в предстоящата дискусия.