/ iStock/Getty Images
Агенция „Автомобилна администрация“ предлага девет нови електронни административни услуги за шофьорите.

Те са създадени по проект за надграждане на регистрите за периодичните технически прегледи, намаляване на административната тежест и оптимизация на контролната дейност на агенцията. С реализирането на проекта близо 75% от  предоставяните от Агенцията услуги вече става по електронен път, предаде БНР.

Доставено е специализирано оборудване на 80 автомобила и 17 мобилни лаборатории на контролните екип. "По отношение на техническите прегледи всички необходими документи, които се изискваха досега, вече ще бъдат проверявани автоматично по електронен път в базите данни на останалите институции, като МВР, Финансовото министерството, НАП и Гаранционния фонд.

Над 226 хил. годишни електронни винетки изтичат на 1 февруари

Свързани са общо 12 регистъра и база данни. Така ще бъдат избегнати грешки в документацията", каза Дамян Войновски, заместник-председател на агенция “Автомобилна администрация“.

През електронната система ще могат да се проверяват платени ли са данъците за превозното средство, както и гражданската отговорност. Въвежда се електронно лицево разпознаване на кандидат-шофьорите с цел да се избегне явяването на изпит от друг човек, каквито случаи е имало в миналото, добавя Войновски.

Годишно се издават над 28 000 карти за квалификация, 26 000 карти за дигитални тахографи и над 7500 ADR свидетелства за водачи, превозващи опасни товари. 

Електронната система е на стойност близо 1 милион лева и е изградена по  проект съфинансиран от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Добро управление“.
БНР