/ ThinkStock/Getty Images
Бизнесмените Стефан, Боян и Цветомир Найденови изпратиха своя позиция до медиите, в която посочват, че са учудени и възмутени от това, че са в публикувания ден по-рано разширен списък на Министерството на финансите с лица, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на финансовото ведомство на САЩ.

Показаха разширен списък с лица и фирми на санкционираните от САЩ българи

Бизнесмените подчертават, че са прекратили всякакви отношения със засегнатите от закона „Магнитски” лица.

"Ние инициирахме много преди мерките по закона „Магнитски“ действия за уличаването на Васил Божков в корупционни и пристъпни деяния с риск за нашата сигурност и бизнес. На фона на нашето несправедливо попадане в този списък още по-впечатляваща е липсата на редица имена - действащи съдружници на санкционираните лица към момента или в период много по-близък до настоящето от нашето съдружие", пише в позицията на сем. Найденови. 

Във връзка с това бизнесмените заявяват, че са предприели всички позволени от закона мерки в своя защита и са изпратили документи до държавните институции - Министерство на финансите, ДАНС, НАП и Министерския съвет.

Не се казва обаче какво е съдържанието на тези документи.

САЩ санкционира Божков, Пеевски, Желязков и 64 фирми

Вижте и цялата им позиция:

„На 15-ти юни 2021 г. Министерството на финансите на Република България разшири списъка на физически лица, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите по закона „Магнитски“ - „съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години”.

Финалът на тази формулировка е ключов - списъкът има ретроспективен характер, обхващащ период от 5 години назад и вероятно (можем само да гадаем) по тази причина включва нашите имена.

Държим да подчертаем, че ние сме прекратили всякакви отношения със засегнатите от закона “Магнитски” лица. От март 2020 г. не сме съдружници, акционери, управители и членове на управителни органи. Нещо повече, ние инициирахме много преди мерките по закона „Магнитски“ действия за уличаването на Васил Божков в корупционни и пристъпни деяния с риск за нашата сигурност и бизнес.

На фона на нашето несправедливо попадане в този списък още по-впечатляваща е липсата на редица имена - действащи съдружници на санкционираните лица към момента или в период много по-близък до настоящето от нашето съдружие.

Във връзка с това незабавно предприехме всички позволени от закона мерки в своя защита и входирахме документи до държавните институции, както следва: до Министерството на финансите, Националната агенция за приходите, Държавната агенция „Национална сигурност и до Министерския съвет.

Включването ни в този списък е тревожен сигнал за върховенството на закона в страната и дава много опасна обратна връзка към надигащото се гражданско общество, че достойното отстояване на гражданска позиция и действията срещу корупцията и беззаконието, могат да се обърнат във вреда на хората, които са предприели тези действия.

Борбата ни не е само за изчистване на нашите имена и репутация - това са действия за отстояването на принципите на гражданското общество в България”.