/ БГНЕС, архив
Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) утвърди „Спецификация на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“, съобщи БГНЕС.

С това решение се възлага на управителя на НЗОК до края на текущата седмица да открие процедура за обновяване на „Списък с диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“, изготвен и утвърден по реда на Глава втора от Наредба № 10 от 24 март 2009 г.

Защо млада жена остава без животоподдържащо лечение? (ВИДЕО)

Целта е да се осигури достъпност и непрекъсваемост на лечението на здравноосигурените до диетични храни за специални медицински цели, както и допълване в Списъка на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, в съответствие със списъка със заболявания, за чието лечение НЗОК заплаща.

Касата заплаща лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели по Наредба № 10 от 2009 г. „За условията, реда, механизма и критериите за заплащане от НЗОК на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК“.

Пропуск в НЗОК: Защо не се плащат лечебните храни за хора над 18 години?

В началото на януари тази година д-р Дечо Дечев отправи въпрос към здравния министър Кирил Ананиев относно заплащането на диетични храни за хора над 18 години.

Според наредбите от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане Здравната каса заплащаше за деца лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели само докато те навършат 18 години. След това се преустановяваше отпускането на средства за лечебните продукти и нямаше алтернатива за заплащането им с публични средства.
БГНЕС