/ Георги Димитров

Инспекторите по труда извършиха в края на месец април 2023 г. общо 990 проверки на строителни обекти на територията на цялата страна. Кампанията беше част от Европейската седмица на действието, организирана от Европейския орган по труда. Това съобщават от пресцентъра на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ).

Общо 5171 нарушения на нормите на трудовото законодателство са констатирани. От тях 3649 са свързани със здравословните и безопасни условия на труд. Нарушенията по осъществяването на трудовите правоотношения са 1513, отчитат още от ИА ГИТ. Оттам уточняват, че за отстраняване на констатираните нарушения са приложени общо 4968 принудителни административни мерки.

Спрени от експлоатация са 84 обекта, работни места, машини и съоръжения, застрашаващи живота и здравето на работещите. За някои от установените нарушения е потърсена административнонаказателна отговорност, като са съставени 324 акта, посочват от Инспекцията по труда.

По време на кампанията са установени 139 лица без сключени трудови договори. Работниците трябва да имат предвид, че работата без трудов договор възпрепятства възможността им при настъпил трудов инцидент да се възползват от задължителната в сектор „Строителство“ застраховка „Трудова злополука“, както и да претендират за неизплатени възнаграждения, подчертават от ГИТ.

 

Борислава Бибиновска/БТА