Над 100 споразумения годишно се случват с помощта на медиация
Над 100 споразумения годишно се случват с помощта на медиация / снимка : dariknews.bg/ архив
Над 100 споразумения годишно се случват с помощта на медиация
67876
Над 100 споразумения годишно се случват с помощта на медиация
  • Над 100 споразумения годишно се случват с помощта на медиация

Над 100 споразумения годишно се случват с помощта на медиация, разясниха за Дарик от Центъра към Софийския районен и градски съд. По този начин се избягва воденето на съдебен процес, спестява се време и средства. Медиацията се води от трето неутрално лице, имащо за цел да подпомага спорещите страни за постигане на оптималното решение на спорните въпроси.

Семейни конфликти, делби, спорове между съседи, трудови и търговски дела. Именно по този тип казуси медиацията показва своите приемущества пред обикновения съдебен процес, разказва Лъчезар Насвади от Центъра по медиация.

„Медиаторът не е арбитър, той не е съдия. Той дава възможност на страните в една неформална обстановка, различна от съда, да опитат да достигнат до взаимоугодни варианти за споразумение, като тук не включваме споразумение за целия спор. Страните могат да се споразумеят дори само за части от спора и да продължат за онези неща, по които спорят, и да продължат в съда. Могат да се разберат само за част от нещата, така че да достигнат до някакви приемливи приемни споразумения", допълни Насвади.

Съдиите по граждански дела са длъжни да обясняват на идващите при тях за възможността конфликтът да бъде решен чрез извънсъдебна спогодба. След срещата с медиатор, страните не са длъжни да продължат процедурата. Те могат да я прекратят и да се върнат в съда, където да продължат с хода на делото.

Успешният завършек на медиацията е споразумението, което после да бъде одобрено от съда и по този начин да се сложи край на процеса, обясни съдията от Софийския районен съд Борис Динев.

„Особено подходящи са спорове, където има силен личен елемент, примерно когато имаме обида, клевета. Обикновено за развитието на съдебното производство стоят едни лоши отношения между страните", заяви Динев.

Медиацията излиза по-изгодна от съдебния процес ще се отнася до време и средства. Освен към Центъра по медиация, желаещите да изгладят конфликтите си по този начин могат да потърсят и помощта на частни медиатори, като при тях цената е около 100 лева на час.