/ Thinkstock/Getty Images
Осъденият може и сам да подаде молба за предсрочно освобождаване чрез началника на затвора, който задължително дава становище по молбата.Това записаха окончателно депутатите с промени в Наказателно-процесуалния кодекс.
 
Осъдените вече не могат сами да искат предсрочно освобождаване

Определението на съда, с което се отказва замяна на доживотен затвор с лишаване от свобода, подлежи на обжалване от осъдения и от началника на затвора, както и на протест на прокурора по предвидения ред. Определението се изпълнява незабавно след изтичане на срока за обжалване, освен ако е подаден частен протест или жалба, които не са в интерес на осъдения, реши парламентът.
 
С други промени се предвижда препис от присъдата, с която подсъдимият е осъден да изтърпи съответно наказание, да се изпраща на прокурора за изпълнение. Той от своя страна уведомява съда за предприетите действия по привеждане в изпълнение на наложеното наказание.
БТА