/ снимка: Sofia Photo Agency, архив
Когато обвиняемият се яви без упълномощен защитник, в определени случаи (непълнолетно лице, лице с физически или психически недостатъци и др.) му се "назначава резервен защитник, независимо от упълномощаването на защитник". Това реши парламентът с гласувани на второ четене промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).
 
Депутатите предвидиха възможност при фактическа и правна сложност на делото прокурорът да може да удължи срока за изпращане на делото в прокуратурата до четири месеца. Ако и този срок се окаже недостатъчен, административният ръководител на съответната прокуратура или оправомощен от него прокурор може да го удължава по искане на наблюдаващия прокурор. Срокът на всяко удължаване не може да бъде повече от два месеца.
 
Отпадна разпоредбата прокурорът от по-горестоящата прокуратура, съответно главният прокурор, да могат да определят по-кратък срок от поискания.
 
Когато в досъдебното производство се установи, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия, наказателното производство не се прекратява, като прокурорът уведомява пострадалия за правото му в едномесечен срок да подаде тъжба по определен ред.
 
Народните избраници приеха още мярката за неотклонение "задържане под стража" в досъдебното производство да не може да продължи повече от две години, ако лицето е привлечено като обвиняем за тежко умишлено престъпление по чл. 411а, за което се предвижда наказание не по-малко от 15 години лишаване от свобода или друго по-тежко наказание, и повече от една година - в останалите случаи.
БТА