/ iStock/Getty Images
Министерският съвет прие Наредба за условията и реда за регистрация и идентификация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите (НАП). 

С този нормативен акт се постига съответствие на Наредбата със Закона за хазарта. До данните е осигурен и дистанционен достъп от НАП и Държавната агенция "Национална сигурност".

С Постановлението се изменят препратките към променените норми на Закона за хазарта и се отстраняват терминологични несъответствия и непълноти.