Може да се премахнат 42 строежа в зоната на язовир „Искър”
Може да се премахнат 42 строежа в зоната на язовир „Искър” / netinfo
Върховната административна прокуратура приключи проверка за законност на статута и режима на санитарно-охранителните зони на язовир “Искър”. Предлага се премахването на 42 незаконни строежа във вододайната зона на язовира и отмяната на 13 решения за възстановяване на земеделски земи в тази зона.

Прокуратурата е изпратила 9 предложения до министрите на околната среда и водите и на регионалното развитие и благоустройството, областния управител на област София, столичния кмет и началника на Дирекцията за национален строителен контрол и е предприела действия за ускоряване приключването на процедурата за определяне и утвърждаване на нови санитарно-охранителни зони на язовира.

Ще бъде проверена законността и на заповедта на министъра на околната среда и водите, с която това ще стане. Проверени са на място и са съставени актове от органите по строителния контрол на 42 строежа във вододайната зона, като прокуратурата предлага тяхното премахване. Органите за строителен контрол са съставили и 14 акта на длъжностни лица за допуснати от тях административни нарушения по Закона за устройство на територията.

В Софийската районна прокуратура е образувана наказателна преписка за констатирано при проверката изграждане на незаконно водоснабдително съоръжение. По разпореждане на Върховната административна прокуратура 13 решенията за възстановяване в нарушение на закона земеделски земи в района на зона “А” от язовир “Искър” са протестирани от Софийска районна прокуратура пред Софийски районен съд. Прокуратурата ще контролира и своевременното приключване на административните производства по премахването на незаконно извършените строежи в санитарно-охранителната зона на язовира.