/ Dariknews.bg, архив
Общините Банско, Белослав и Разград - с най-пълни сайтове
Общините Банско, Белослав и Разград - с най-пълни сайтове
93216
Общините Банско, Белослав и Разград - с най-пълни сайтове
  • Общините Банско, Белослав и Разград - с най-пълни сайтове
Министерствата на финансите, на транспорта и на правосъдието са сред първите по прозрачност., последни са министерствата на туризма, на икономиката и на културата. Най-много документи, според изискванията на Закона за достъп до обществена информация, има на сайтовете на общините Банско, Белослав и Разград. Сред областните управи начело е област Бургас.
 
Това сочат данните от проучване на Програма "Достъп до информация" за 2017 г., което обхваща 566 интернет страници на общини и държавни структури. То показва в каква степен всяка от тях изпълнява задълженията си и публикува в интернет необходимите данни.
 
Прозрачността във всички институции като цяло се повишава. Има изоставане при описанието на регистрите, както и при достъпа до тях, обясни изпълнителният директор на Програма "Достъп до информация" Гергана Жулева.
 
Често предоставяната информация е без придружително писмо и решение, както е според закона. Понякога исканата информация, макар и коректно изпратена, е в pdf файл, което затруднява заявителите, посочи адвокат Кирил Терзийски.
 
Санкциите у нас при неизпълнение на задължение по Закона за достъп до информация се налагат от съда, докато в други държави има информационен комисар, който е оправомощен и да санкционира, обясни още Жулева. В последните години близо 70% от актовете на съда са в полза на гражданите, посочи още тя.


 
Сред общините първенци са Банско, Белослав и Разград. А най-нисък рейтинг имат Земен, Трън и Якимово.
 
Тази година има добро развитие от страна на институциите в посока активна прозрачност, каза Гергана Жулева - изпълнителен директор на Програма "Достъп до информация". ДАТО, Агенция по геодезия, Агенция Митници, КРС и СЕМ също са сред най-прозрачните институции.
 
В периода 7 февруари - 31 март Програма "Достъп до информация" прегледала и оценила 566 интернет страници на административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация, и независими органи на власт.
 
В рамките на проучването били подадени 566 електронни заявления с искане за предоставяне на списъка на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна.