/ iStock/Getty Images
Информация за шест метеорита, паднали на територията на България, се пази в архивите на БТА.

По повод природното явление от снощи, видяно и чуто във Видин, за което румънските власти съобщиха, че е метеорит, взривил се във въздуха, информацията показва, че метеорити са паднали на територията на нашата страна през 1740 г., 1874 г., 1904 г., 1917 г., 1931 г. и 1966 г. 

Силен тътен и ярка светлина в небето стреснаха хората в редица градове в България (ВИДЕО)

Най-старият метеорит, за който е известно, че е паднал на територията на България, е този в Разград. На 25 октомври 1740 г. в района на града са открити два метеоритни къса с маса съответно около 22,5 килограма и 2,5 килограма. 

На 20 май 1874 г. край с. Върба, община Белоградчик, пада метеорит, който прави кратер с дълбочина един метър. Теглото му е около 3,6 килограма. Първата публикация за метеорита е от 1874 г. на френския професор по геология Габриел-Огюст Добре. В световните метеоритни каталози този метеорит най-често се означава с името Virba. Той принадлежи към групата на sporadosideres, от раздел oligosideres. Най-големият къс от метеорита – 3,040 килограма, се съхранява в Музея по естествена история в Будапеща,  Унгария. Къс от 104 грама се намира в Музея по естествена история във Виена, Австрия, къс от 74 грама – в Музея по естествена история в Париж, Франция. Три къса с общо тегло от 38 грама се съхраняват в Британския музей, а други три с тегло 1,5 грама, 4,5 грама и 1,8 грама – в Музея по естествена история в Берлин, Германия, в колекцията от метеорити във Ватикана и в Музея по естествена история в Чикаго, САЩ. 

На 28 април 1904 г. над селата Врабево, Дебнево и Гумошник в община Троян са открити общо шест метеоритни къса с тегло 5,669 килограма. Два от тях се съхраняват в метеоритната колекция в Музея по минералогия, петрология и полезни изкопаеми на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Това е първата метеоритна колекция в България. Тя датира от 1912 г. Част от нея е и метеоритът с тегло 0,15 грама, който пада в Силистра на 19 юли 1917 г.

В метеоритната колекция се съхранява и фрагмент от метеорита, паднал в с. Коньово, община Нова Загора, на 26 май 1931 г. Масата на метеорита се оценява на близо 100 грама, но е бил разчупен на малки късчета, от които е запазено само едно. Фрагментът е с размери около един сантиметър и тегло 1,47 грама. Колекцията пази и най-големия къс от метеорита, който пада западно от с. Павел, община Полски Тръмбеш, на 28 февруари 1966 г. Той е с приблизително тегло над три килограма. От метеорита са били открити три къса. 

На 15 март 2015 г. в Сопот е регистриран инцидент, при който очевидци твърдят, че са чули гръм и тътен след прелитането на предполагаем метеорит. Търсенето на космическото тяло не дава резултат. В рамките на по-малко от месец след това в с. Богданица е открит подобен обект с големина пет-шест сантиметра. 
Маргарита Колева/БТА