/ БГНЕС
"Енергийната бедност не е в категорията за социално подпомагане. Няма предвиден механизъм, който да изплаща енергийни помощи за отопление". Това заяви Лазар Лазаров, министър на труда и социалната политика по време на изслушването си в Комисията по труда, социалната и демографската политика в отговор на Деница Сачева от ГЕРБ, която искаше да знае какви разговори се водят по отношение на дефинирането на "енергийна бедност", предаде БГНЕС.

Лазаров отбеляза, че дефиницията и методиките се обсъждат в различните формати на работна група. Той обясни, че се предвижда чрез методиката да бъдат идентифицирани лицата, които отговарят на определени показатели и след това да получат подкрепа.

Илияна Жекова от ГЕРБ, поиска повече информация по проекта "Красива България". Лазаров подчерта, че проектyt се е утвърдил във времето и добави, че са стартирали процедура по подаване на проектни предложения, която ще бъде отворена до месец февруари. "Към изминалата година около 51 са проектните предложения, реализирани на територията на цялата страна. Има съществен принос за регионалните пазари, има добро приемане. 233 000 души са били обхванати в процеса, те са преки бенефициенти, 630 лица имат осигурена заетост", добави министърът.

Севим Али от ДПС искаше да знае на какви разчети се обосновава решението минималната работна заплата да е 780лв.

Лазаров отговори, че разчетите, които е правило неговото министерство почиват върху текущи икономически показатели. По думите му един от показателите, които са отчели е свързан с индексите на потребителските цени. Лазаров отбеляза, че размерът на минималната работна заплата от 780 лв. може да бъде покрит от бюджета. "Това са разчети в годишен план", обясни той.

Искрен Арабаджиев от "Продължаваме Промяната" попита дали министерството би срещнало проблеми или пречки след приемането на по-висока минимална работна заплата. Лазаров обясни, че законодателството е дало достатъчно мерки, с които да се гарантира, че няма да има хора, които да бъдат ощетени по някакъв начин.

Георги Георгиев от "Възраждане" попита дали се наблюдават физическите и психическите показатели на деца, които по една или друга причина са били настанени в социални домове. "В случаите, когато има извеждане на дете от биологичното му семейство, първата възможност, която се търси е в близки и роднини. Когато това не е възможно се търси настаняване в приемно семейство. Най-последният вариант в такава ситуация е настаняване на детето в социална услуга от резидентен тип", отговори Лазаров. По думите му в такива ситуации се търси какви са причините да се стигне дотам и се търси начин за подпомагане на децата и на родителите.

Георги Гъоков от БСП също зададе въпрос, свързан с минималната работна заплата. Той искаше да знае с какви аргументи и мотиви са предложили своите предложения пред социалните партньори. "Размер от 780 не е представен на съвета за тристранно сътрудничество тристранната среща, представен е размер от 770лв.", отговори Лазаров и добави, че приетият размер отговаря на икономическите показатели на страната. Министърът подчерта, че за тях е било важно предприемането на действия свързани с повишаването на минималната работна заплата от началото на новата година. 
БГНЕС