Кунева не иска да бави закона за предучилищно и училищно образование
Кунева не иска да бави закона за предучилищно и училищно образование / БГНЕС

Законът за предучилищното и училищното образование трябва да влезе в сила от 1 август 2016 г. Този закон е необходим и няма да допусна, след като десет години се е бавил, в момента някой да разклати доверието в него, заяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева в отговор на парламентарен въпрос на депутатите от БСП Марияна Бояджиева и Стоян Мирчев.

Двамата народни представители попитаха министър Кунева как ще си взаимодейства МОН с общините при приемането на общинските бюджети за средно образование за 2016 г. заради влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование.

Учители скочиха срещу предложения в учебните програми

Новият образователен закон не внася промени в принципите и механизмите за финансиране на образователните институции или взаимодействието между МОН и общините остава същото, посочи министър Кунева. Тя отбеляза, че промените, свързани с преобразуване на училищата, за да отговарят на новата образователна структура - за завършване на основно образование в седми клас, ще се случат от учебната 2017/2018 г. Подчертавам, че принципите на финансиране остават същите, като основната формула за разпределяне на средствата е чрез разходния стандарт за издръжка на един ученик, умножен по броя на учениците, обясни вицепремиерът.

Кунева не иска да бави закона за предучилищно и училищно образование
netinfo

Държавата подкрепя финансирането на образованието, като го определя като делегирана дейност - гарантирана и независеща от желанията на местните власти, но и по различни целеви програми, каза министър Кунева. Тя даде пример с програмата за оптимизация на училищната мрежа. През тази година, добрата новина за общините е, че държавният бюджет ще поеме разходите за обезщетения на заетите в детските градини при пенсиониране - на 100%, заяви образователният министър.

Новите учебни програми предвиждали олекотяване, а не опростяване на материала

След приемането на Закона за държавния бюджет за 2016 г. разпределението на средствата за делегираните от държавата дейности за образование се извършва по специфични правила, които са разписани в действащия до 30 юли 2016 г. Закон за народната просвета и пренесени в новия Закон за предучилищното и училищното образование, обясни министър Кунева. Тя припомни, че принципът за разпределение на средствата за делегираните дейности за образование в общините беше въведен през 2008 г.

Делегираните бюджети в училищата, въз основа на които се формират учителските заплати, бяха въведени през 2008 г. - след голямата учителска стачка от есента на 2007 г. Делегираните бюджети зависят от броя на учениците, като училищата с голям брой ученици получават повече средства, които използват също за плащане на режийни разходи и за ремонти.