/ БНР
Министерството на културата обявява конкурсна сесия за предоставяне на финансова подкрепа на творчески проекти в областта на литературата. Това съобщиха от пресцентъра на министерството.

Право да кандидатстват в конкурсната сесия за финансова подкрепа на творчески проекти имат физически лица, осъществяващи дейност в областта на литературата - белетристи, поети, публицисти, литературни критици и историци, драматурзи, с издадени в хартиен формат една и повече книги или поставена на сцена минимум една авторска пиеса.

Културни обекти в Сливен ще реставрират картини

Общата сума за финансиране на проекти е 400 000 (четиристотин хиляди) лева.

Размер на финансовата подкрепа за един проект – до 6000 (шест хиляди) лева.

Срок за изпълнение на проекта – 1 година от влизане в сила на договора.

Проектните предложения се оценяват съгласно критериите по чл. 11, ал. 2 от Правилатза условията и реда за провеждане на сесия за подпомагане на творчески проекти в областта на литературата.