/ Снимка: Георги Димитров
Право да гласуват имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден. Те трябва да не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание „лишаване от свобода“.

На интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ: http://www.grao.bg/elections/ всеки може да провери коя е секцията, в която трябва да гласува и адреса ѝ. За целта на проверката се въвежда ЕГН.

Изборният ден започва в 7:00ч. и завършва в 20:00ч. Той може да продължи до 21:00ч., ако пред изборното помещение има негласували избиратели.

От ЦИК призовават в деня на вота да бъде осигурена безопасна среда, да се спазва дисциплина, дистанция и дезинфекция.