Предаването на инфекциозните патогени и факторите, които влияят върху него, могат да се опишат с концепцията за „ефективно репродуктивно число“ (R-число). R-числото дава средния брой новозаразени от един заразен човек.

Стойността на R-числото може да се определи и ако се използва т. нар. „Secondary attack rate“ - „Вторична заболяемост” или „Заболяемост сред контактните“, което е делът на заразените лица сред контактните.

Ето и нагледен пример за това. Ако процентът на „Заболяемост сред контактните“ е 50%, а броят на контактите на заразеното лице е 10, това означава, че ефективното репродуктивно 5. Тоест един заразен човек заразява средно 5 души.

Здравните власти обмислят нови мерки срещу COVID-19 от следващата седмица


Факторите, които оказват влияние върху репродуктивното число, са:

Базовото репродуктивно число на патогена (R0). То характеризира вероятността патогенът да се предаде в изцяло възприемчива популация. Новите варианти на вируса (пр. Делта вариантът) притежават по-голяма способност за предаване.

Поведение на населението и контакти: Колкото повече лица се срещат с един заразен човек, толкова повече хора заразява той. Важно е и дали контактите се осъществяват в по-скоро затворен кръг от хора или всеки контактен, на свой ред, имат множество последващи контакти (смесване на населението).

Проф. Костадин Ангелов: Опасявам се, че духът започва да излиза от бутилката

Имунитет или възприемчивост на населението: Колкото повече хора имат имунитет срещу вируса, толкова по-малко лица могат да се заразят от един заразен човек.

Пример: Ако приемем, че 6 от 10 контактни лица имат имунитет, вирусът може да се предаде само на 4 души.

За „Заболяемост сред контактните“ от 50%, това означава ефективно репродуктивно число от 2, или че един заразен човек заразява средно двама души.