климатични промени
климатични промени / iStock/Getty Images
Това заяви директорът на Генерална дирекция "Действия по климата" на ЕК Мауро Петричоне в Дома на Европа в София
Измененията в климата са най-сериозният проблем, с който се сблъсква нашето поколение. Бих могъл да го сравня със заплахата от ядрена война, с която ние израснахме навремето. Това каза генералният директор на Генерална дирекция "Действия по климата" на Европейската комисия (ЕК) Мауро Петричоне по време на публичен дебат в Дома на Европа в София.

Бразилският външен министър: Няма глобална климатична катастрофа

Целта на дискусията беше да бъдат обсъдени приоритетите на Комисията в сферата на климата и околната среда, както и дългосрочната стратегия на Европейския съюз за неутрална по отношение на климата икономика към 2050 г.
 


Надявам се, че и младите хора считат, че изменението на климата е заплаха от същия размер. В Европа има много голям консенсус по отношение на този проблем. Европа трябва да има водеща роля в борбата срещу изменението на климата, посочи той.

Мауро Петричоне отбеляза, че целите за 2020 година почти са постигнати, готови са и целите до 2030 г. Миналата година е разработена стратегия за периода до 2050 г. - визията "Чиста планета за всички", посочи той.

Бившият агент 007 похвали младата активистка Грета Тунберг

Нашата цел е до 2050 г. да осъществим последователен, постепенен, но бърз процес за постигане на чиста енергия, на чист начин на осъществяване на услугите, чувствително към околната среда селско стопанство, да имаме чисти решения в сферата на мобилността. Петричоне обясни, че ни е необходима работеща икономика, но тя трябва да е чиста. Смятаме, че нямаме време за губене, защото това са големи промени и животът на някои хора ще бъде изменен съществено. Бихме искали да разполагаме с инструменти, които ще помогнат на хората, чиито живот ще бъде силно променен да се справят с новите изисквания, допълни той.
БТА