/ БТА
Трябва да се разгледа цялата дистанция на добавена стойност - от руда до краен продукт, за да се намерят потенциални синергии, където по-голямата част от добавената стойност да остава България. Това каза служебният министър на икономиката Кирил Петков в началото на видеоконференцията на тема "Германо-българските икономически отношения: актуално състояние и перспективи" в административната сграда на медодобивния завод на "Аурубис България" АД.

Александър Иванов: Кирил Петков използва Българската банка за развитие за политически цели (ВИДЕО)

Служебният икономически министър е удоволетворен от работата с кметовете, защото те са споделили, че освен работната ръка, работейки с "Аурубис", се допринася за по-високи правила и по-подреден начин на взаимодействие с бизнеса.

Кой е Кирил Петков - служебен министър на икономиката

"Повече прозрачност, повече добавена стойност, по-високи експорти и реални резултати, които да можем заедно да постигнем", призова Кирил Петков. Той се надява тази среща да бъде само началото на една продуктивна обща работа.