/ БГНЕС
Във връзка с публикувания график на "Топлофикация София" ЕАД за извършване на планови ремонти на топлопреносната мрежа през неотоплителния период и постъпили в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) възражения на засегнати потребители от столични райони относно продължителността на ремонтните дейности, председателят на Комисията доц. Иван Иванов изиска от ръководството на дружеството да предостави изчерпателна писмена информация по въпроса. Това съобщиха от КЕВР. В публикации в национални медии и в жалби до регулатора жители на кв. "Студентски град", кв. "Витоша", кв. "Малинова долина" и кв. "Дървеница" настояват срокът на ремонтите да бъде значително съкратен.

Съкращават с 20 дни ремонта на топлопровода, захранващ 4 столични квартала

В тридневен срок "Топлофикация София" ЕАД трябва да представи на КЕВР информация за технико-икономическата обосновка на планираните строително-монтажни дейности, необходимостта от тяхното извършване, включително и да разясни извършената подготовка на разрешенията за строеж и подписаните договори с фирми-изпълнители. От дружеството е изискана информация за броя на засегнатите абонатни станции и броя на клиентите в засегнатите квартали, допълват от КЕВР.

Заради възникналото обществено напрежение, КЕВР настоява "Топлофикация София" ЕАД да предостави информация относно възможностите за оптимизация на планираните дейности с цел тяхното изпълнение да бъде максимално ускорено, добавят от регулатора.