/ iStock/Getty Images
Избиратели, поставени под задължителна карантина, могат да подават електронно заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за предсрочните парламентарни избори на 11 юли, съобщиха от Държавна агенция "Електронно управление" /ДАЕУ/.

Заявлението е достъпно на Портала за достъп на електронни административни услуги на ДАЕУ и съгласно сроковете, определени с решение на ЦИК, може да се подава в периода от 10 дни преди изборния ден до изборния ден включително.

ЦИК: Машинното гласуване не е трудно, трябва да се преодолее психологическата граница

Ако един избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, той гласува във втория вид секция.