През август Администрацията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) измени разрешенията за спешна употреба за ваксините на Pfizer/BioNTech и Moderna срещу COVID-19, за да разреши прилагането на допълнителна доза, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Тя се прилага при лица със завършен ваксинационен курс с умерени до тежки имунокомпрометирани състояния.

На 22 септември FDA разреши допълнителна доза от ваксината на Pfizer/BioNTech 6 месеца след завършване на първичната имунизация сред лица на възраст на и над 65 години, изложени на висок риск от тежък COVID-19 или чиято професионална работа ги поставя във висок риск от заразяване с COVID-19.

Резултатите от клиничното изпитване, проведено от Pfizer/BioNTech, включващо 306 лица на възраст 18-55 години, показват, че нежеланите реакции след получаване на трета доза, приложена 5-8 месеца след завършване на 2-дозова ваксинация с иРНК, са подобни на тези, съобщени след получаване на доза 2. Тези реакции включват лека до умерена болка на място на инжектиране (локална реакция) и системни реакции като повишаване на телесната температура и временно общо неразположение.

МЗ: Какви са възможните реакции след ваксина срещу коронавирусната инфекция

В САЩ функционира платформата v-safe - доброволна, базирана на смартфон система, в която потребителите въвеждат информация за нежеланите реакции след ваксинацията срещу COVID-19.

В периода 12 август – 19 септември т. г. общо 22 191 души, регистрирани в v-safe, са съобщили, че са получили допълнителна доза ваксина срещу COVID-19. От тях 97,6% са с първична ваксинация с 2 дози иРНК, последвана от трета доза от същата ваксина. Сред тези, които са попълнили информация за здравословното си състояние за всичките 3 дози (общо 12,591 души, или 58,1% от всички), 79,4% и 74,1% съобщават съответно за локални или системни реакции след доза 3, в сравнение със 77,6% и 76,5%, които съобщават за местни или системни реакции след доза 2.

Тези данни показват, че след поставяне на допълнителна доза иРНК ваксина не се наблюдават нови неочаквани нежелани реакции.