/ БТА
"Водени са разговори с лекарския съюз и с НЗОК за повишаване на цените на клиничните пътеки, по които се лекуват децата, допълни още той". Това каза министърът на здравеопазването Стойчо Кацаров по време на изслушване в Народното събрание.

"В Плана за възстановяване и развитие сме заложили реформа и финансиране за детското здравеопазване, според която се предвижда осигуряване на патронажна грижа след раждането на дете, както и помощ от специалисти за родителите на новороденото", посочи Кацаров.

Кацаров: Няма да допусна да умират хора на улиците или пред болниците

Той уточни, че всички специализиращи лекари ще бъдат подпомагани от държавата. По думите на министъра тази нормативна промяна до седмица ще бъде обнародвана в Държавен вестник. "Предвидени са промени и за лечебните заведения, в които се обучават специализантите", допълни той. 

Бившият министър на здравеопазването проф. Костадин Ангелов заяви, че решението за построяване на новата болница се случва на фона на пренаситеността от болници за активно лечение в страната. "Ние сме на първо място в ЕС по този показател на глава от населението и според Eurostat у нас има 624 легла за лечение на 100 000 души срещу 392 средно за ЕС", посочи той.

"На 21 юли тази година Министерството на здравеопазването стартира законовата процедура по чл. 37 Б от Закона за лечебните заведения, като по този начин се заобикаля нормативното изискване на чл. 37 А от същия закон за разкриване на нова болница, нова сграда и нова болница, като изпраща писмо до НЗОК. В рамките на един работен ден Здравноосигурителната каса извършва оценка на бюджетното въздействие. Искаме да чуем мотивите на управителя на НЗОК Петко Салчев за тези негови действия", допълни Ангелов.

Ананиев: Кацаров е един перфектен манипулатор

"Националната здравноосигурителна каса не финансира легла и дейности, а закупува предоставените от изпълнителите на медицинска помощ услуги". Това заяви по време на изслушване управителят на НЗОК проф. Петко Салчев.
 
"Искам да направя лека ретроспекция на член 37 б от Закона за лечебните заведения. Той се появява през 2015 г. Негова редакция е направена през 2018 г., където е поставено изискване за становище от НЗОК и негова редакция има през юни 2020 г. Тълкувателното становище е разширено, че трябва да се изпрати допълнително съобщение на вносителя на иска. Член 37 б изисква становище от районната колегия на БЗС и от НЗОК. Становището не влияе върху последяващата процедура, тъй като независимо какво е то, отива в Изпълнителната агенция по медицински надзор, която в последствие изисква анализ на необходимостта от болнични легла. Съгласно член 59 б директорът на РЗОК не може да сключва договори с лечебни заведения, които не са подавали заявления в съответните срокове", посочи  той.

"Преди около месец публично по телевизията един господин казваше, че ще ми бъде взета главата. Може да направите сметка кога е започнало "искането на моята глава". То започна миналата година първо от БЛС заради това, че не се съгласявах с множество от техните искания, защото те не отговаряха на политиката е на бюджета на касата", поясни Салчев.

 
БТА