Председателят на 46-ото Народно събрание Ива Митева ще предложи да бъде отменена лятната ваканция на депутатите. Пред журналисти Митева заяви, че ще постави предложението на Председателски съвет по-късно през деня. 

"След като нямаше толкова дълго време парламент, не е редно народните представители да почиват, но отново е въпрос на гласуване и на приемане на решение", коментира тя.

Според правилника за работата на парламента, Народното събрание трябва да е във ваканция от 1 до 31 август.

"Силен парламент означава прямо отношение с народа и постоянно търсене на отговорност от членовете на правителството, за да бъдат по-внимателни в своите действия". Това заяви Митева от парламентарната трибуна, малко след като беше избрана за председател на народното събрание. 

"Оставайки верни на общочовешките ценности - свобода, равенство, справедливост, търпимост, трябва да положим усилия да се изпълнят със съдържание принципите на правовата държава - законност, правна сигурност, забрана за произвол на изпълнителната власт, независим и ефективен съдебен контрол, зачитане на основните човешки права, равенство пред закона", заяви още Митева.

Ива Митева отново ще е председател на Народното събрание

Тя припомни, че съгласно българската Конституция България е република с парламентарно управление и Народното събрание заема първостепенно място в държавната система, и като национален представителен орган, изразяващ волята на народа, определя основните политики на правителството във всички сфери на обществения живот.

"Съгласно Конституцията ни, народните представители действаме в съответствие със своята съвест и убеждение, но трябва да помним за какво сме избрани, да чуваме и следваме волята на народа", посочи председателят на 46-ото Народно събрание.

Първи изказвания на депутатите в новото 46-о Народно събрание (ОБЗОР)

"Всеки от нас по време на предизборната кампания е заложил името си, за да спечели доверието на хората, затова трябва да изпълним поетите ангажименти към българските граждани чрез приемането на конкретно законодателство - за по-висок стандарт на живот, за по-добро здравеопазване, за по-добро образование, за постигане на реална съдебна реформа", заяви тя.
БТА