Хора с увреждания на протест с жива верига около сградата на НС
Хора с увреждания на протест с жива верига около сградата на НС / Thinkstock/Getty Images

Хора с увреждания, хванати за ръце, ще направят на 7 декември "жива верига" около сградата на Народното събрание в знак на протест. Това се посочва в съобщение, подписано от над 20 неправителствени организации. Исканията на хората с увреждания не са свързани с финансово подпомагане, а с изработване на закон за личната помощ, гарантиращ достоен живот на децата и възрастните с увреждания.

Родители на деца с увреждания искат нова наредба

В писмо до премиера и до министрите на труда и социалната политика и на здравеопазването от неправителствените организации посочват, че "България е единствената страна в ЕС, в която хората с увреждания и родителите на деца с увреждания всяка година кандидатстват за личен асистент и се молят да бъдат одобрени".

Изборът на родители на деца с увреждания: или зарязваш детето, или мизерстваш

Спешно да се изготви подробен електронен регистър на децата и възрастните с увреждания, по заболявания, се настоява в писмото.

Хората с увреждания и родителите на деца с увреждания да получават финансиране за лична помощ от републиканския бюджет не по-малко от две минимални работни заплати; достъпът до лична помощ да се основава на индивидуалните потребности на лицето с увреждане; средствата за лична помощ да се отпускат след анализ на потребностите и нуждата от придружител от отговорните институции /ТЕЛК, НЕЛК, лекуващ лекар/; да се преразгледа идеята за ограничаване или отнемане на правото на пенсия, когато хората с увреждания получават доходи от трудова дейност, настояват от организациите.

Планират диференцирани помощи за деца с увреждания от догодина

Организаторите на протеста заявяват готовността си за ефективни "гладни протести" пред сградата на Министерски съвет.