/ iStock/Getty Images
От 2 март до 10 май, в периода на пандемия, борсовите цени на суровия петрол са намалели значително, като най-ниската е била с над 57% по-ниска от началния период. Същевременно в същия период средната цена на освободените за потребление горива от данъчни складове е намаляла само с около 25%.

В същото време при търговията на дребно в бензиностанциите на големите вериги се поддържа цена на дизела средно с около 30 ст. над средната продажна цена и около 55 ст. от цената на едро в данъчните складовете. При бензина статистиката за цената е подобна. Това констатира министърът на финансите Владислав Горанов, който заедно с министъра на икономиката Емил Караниколов представи проекта за създаването на държавна петролна компания.

Караниколов: Първите държавни бензиностанции ще отворят още след 6 месеца

Според Горанов жителите на София могат да видят разлика от 50-60 стотинки в бензиностанциите в различните квартали на столицата.

"Приоритет на законопроекта са лицензираните данъчни складове и осигуряване на максимална конкуренция, за да може цените на горивата да са приемливи. Има доста отклонения в момента", заяви финансовият министър.

Колко данъчни складове ще има, пазарът ще покаже, поясни Горанов.

"Държавата ще влиза там, където е необходимо, и там, където не работи пазарът. Там, където пазарът работи съвършено, не", аяви министърът на финансите.

"Разликата от 30-40% в цената на горивата между отделните търговци ни кара да мислим, че има нужда от намеса, ако такива пречки съществуват", добави той.

Проф. Атанас Тасев: С петролната компания държавата ще бъде балансьор (ВИДЕО)

По думите му няколко десетки бензиностанции до 100 най-много ще бъдат изградени на магистрали, главни пътища и в населени места, където хората нямат достъп до зареждане с гориво, защото консумацията е малка и големите вериги нямат интерес да стъпят там.

Най-напред, в тримесечен срок по новия законопроект, ще бъдат трансформирани складовете от държавния резерв с военновременни запаси и запасите, за които ни задължава ЕС. Тази част от дейността на държавната петролна компания ще продължи да бъде финансирана от бюджета, докато търговията с горива на дребно на бензиностанциите ще си бъде на пазарен принцип. Целта е държавните бензиностанции да не работят на загуба, но в същото време да слагат някаква приемлива за хората надценка, коментира Горанов.

​​​​​​​

По-рано на извънредното заседание правителството одобри и предложи на Народното събрание да приеме законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

В него се предлага създаването на държавно предприятие „Държавна петролна компания“ към министъра на икономиката, което да изпълнява всички функции на държавния резерв за съхранение и обновяване на резервите на петролни енергийни продукти. 

Със създаването на държавното предприятие се предвижда, освен управлението на настоящите петролните бази, и изграждането на нови бази и бензиностанции, с което ще се подобри конкуренцията на пазара на горива в страната,  а това ще бъде в полза и на крайните потребители и ще е мярка за увеличаване на броя на данъчните складове в сектора на горивата. Това е в съответствие и с препоръките, които Комисията за защита на конкуренцията е отправяла при многократното извършване на секторните анализи за развитието на конкурентната среда на пазарите на производство и реализация на автомобилни горива в страната. 

С изграждането на данъчните складове и бензиностанции, които ще бъдат в управление на държавното предприятие, ще се гарантира пряката връзка данъчен склад – краен разпространител на горива, което, от своя страна, ще осигури прозрачност и възможно най-ниска цена за потребителя. Така ще се постигне ефективност, предвидимост и сигурност за потребителя, че ще получи възможно най-ниската цена за най-високото качество, уточниха още от пресслужбата на кабинета.

​​​​​​​
В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предложени промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), като се отменя специалният ред за лицензиране на данъчен склад при особени случаи, какъвто беше статутът на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“. За управляваните от държавното предприятие „Държавна петролна компания“ данъчни складове се предвижда регистрация по общия ред на акцизното законодателство.  Регламентира се и от статута на тези данъчни складове да могат да се ползват доставчиците на горива при недискриминационни условия и при спазване на принципа на неутралност.